Terviseohutus | Tallinn Music Week

Terviseohutus

TMW 2020 korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele, mis aitavad vältida koroonaviiruse levitamist või sellesse nakatumist. Festivali kõigil üritustel jälgitakse, et:

 • osalev publik on piisavalt hajutatud
 • hoitakse turvalist distantsi
 • siseruumide täituvus on maksimaalselt 50%
 • siseruumides on kuni 700 ja õues kuni 1500 inimest
 • desinfitseerimisvahendid on saadaval igas kontserdipaigas
 • kaitsemaskid on saadaval info- ja piletimüügi punktides

Välisartistide ja -delegaatide üritustele kaasamise puhul jälgime, et Eestisse tuleks külalisi ainult nendest piirkondadest, kus nakatumise näitaja on allapoole 17,6 uut nakatunud 100 000 elaniku kohta. Oleme jätkuvalt kohandanud ja muutnud oma osalejate nimekirja vastavalt näitajatele, mida Välisministeerium avaldab iga nädala reedel. Viimased andmed riikide näitajate kohta on kättesaadavad siin: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele

Oluline osa terviseohutusest on distantsi hoidmine. Kuigi piiranguid avalikele üritustele on suurendatud, on TMW otsustanud jääda väiksemate publiku piirangute juurde – 700 inimest siseruumdies, 1500 õues, ning igas kontserdipaigas jälgitakse, et vaid pool lubatud mahutavusest oleks lubatud üritusele. Iga kontserdipaiga puhul rakendatakse rangemaid hügieeni režiime (koristamine ja desinfitseerimine) ja on kontrollitud ventilatsioonisüsteemid. Eestis ei ole maski kandmine küll kohustuslik, kuid festivalil on nad vajadusel saadaval. Lähtume põhimõttest, et loome ohutu keskkonna, kuid iga inimese vastutus on jälgida oma tegevust ja käitumist, et hoida enda ja lähikondsete tervist.

Et maandada nakkusohtu, piiratakse festivali passide müüki ja keskendutakse üksikpiletite müügile. Kontsertide üksikpiletid on müügil Piletilevis. Festival on ühtlasi ka sularahavaba, nii et palume tulijatel sellega ette arvestada.

TMW palub silmas pidada, et festivalile ei ole lubatud inimesed, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

TMW laadsetel avalikel üritustel ja rahvusvahelistel koosviibimistel soovitame ka:

 • vältida tavapäraseid käepigistusi ja tervitussuudlusi
 • vältida kätega näo puudutamist, kuna see on üks põhilisi viiruse levimise viise
 • vältida avalikus kohas pindade puudutamist
 • pesta käsi põhjalikult või kasutada alkoholi baasil käte desinfitseerijat
 • kuivatada käed korralikult puhta paberi või ühekordselt kasutatava rätiga
 • vastavalt enda äranägemisele kasutada kaitsemaski

Lisainfo: tmw.ee/about/health-safety/