Mission ja väärtused | Tallinn Music Week

Mission ja väärtused

Missioon

TMW pole lihtsalt festival. See on ka meie – paljude sarnase mõttelaadiga inimeste – ühistöö ning panus paremasse ühiskonda. Festivali moodustavad inimesed, ettevõtted, organisatsioonid, artistid, brändid, ideed ja algatused, mis meile meeldivad ja millesse me usume. Meie võimuses on neid maailmale tutvustada, edendades seeläbi annet, mitmekülgsust ja avatust.

 

Mis meile meeldib ja millesse me usume

Usume, et 21. sajandi rikkus on võrdsetel õigustel ja võimalustel põhinev kultuuriline ja etniline mitmekülgus.

Avastamata annet leidub Serbiast Siberini, Lätist Liibanonini, Eestist Etioopiani. Soovime, et meie festival oleks mitmekülgsuse, ainulaadse ande ja värskete ideede pühitsus.

Oleme täheldanud, et TMW külalised ihkavad lisaks meelelahutusele ka selgitusi ja sügavamat sissevaadet erinevate kunstivormide ja nähtuste olemusse. Soovime neile pakkuda tähenduslikku koosolemist, üllatavaid avastusi, uusi sõpru ning piiride, tööstuste, žanrite ning maitsete ülest kogemust.

Seega oleme avanud oma uksed tavameelelahutuse reegleid raputavaile nähtustele nagu klassikalise muusika reiv, toitu ja arhitektuuri illustreerivad heliribad ning kosmosetehnoloogia. Käivitame ja lahkame neid üheskoos festivali külalistega.

 

Väärtused

Sallivus hoiab ühiskonda õnneliku, terve ja edukana. Anne, nagu ka demokraatia ning jätkusuutlik majandus, edenevad sallivas pinnases.

TMW seisab sõnavabaduse, piiranguteta eneseväljenduse, võrdsete võimaluste ja erinevate maailmavaadete eest. See pole vaid inimõiguste küsimus, vaid pinnas, millest saab võrsuda talent.

Loovtööstus sõltub vabadusest ja sallivusest uue ning vahel ka ootamatu vastu. Kui meie selle eest ei seisa, siis kes veel?

 

Meie roll ühiskonnas

TMW aitab saavutata järgmisi sihte:

 • loova mõtte diplomaatia, mis ühendab Ida ja Läänt, Põhja ja Lõunat.
 • julge, loova mõtte edendamine
 • uute artistide ja nende tugistruktuuri tutvustamine ja edendamine ning tegutsemisvõimaluste tagamine
 • ühtsuse ja koostöö edendamine
 • Eesti rahvusvaheliste sidemete, tuntuse ja tunnustamise edendamine
 • kaubanduse, turismi, kodanikuteadlikkuse ning motiveeritud ettevõtluse turgutamine

 

Panus muusikasektorisse

 • rahvusvaheliste suhete ja laiema tunnustuse edendamine
 • muusikute, ettevõtete ja brändide karjäärivõimaluste edendamine
 • erinevate turgude ja regioonide alase teadlikkuse tõstmine
 • teadmised ja haritus
 • bränditeadlikkuse tõus
 • Panus turismi ja majandusse
 • rahvusvaheliste suhete ja laiema tuntuse/tunnustuse edendamine
 • festivalile ja selle külalistele teenust pakkuvate ettevõtete sissetuleku suurendamine
 • uut tüüpi ettevõtted, tuluallikad ja ärimudelid
 • rohkem töökohti, rahuldust pakkuvat tegevust, õnnelikke kodanikke
 • ekspordi edendamine
 • brändi väärtuse edendamine

Meilt kodanikele

 • teadlikkuse ja mõistmisvõime edendamine, hirmu vähendamine
 • põnevus, innustus, inspiratsioon
 • rõõm ja sõprus