Pia Hoffmann

Muusikanõustaja

Pia Hoffman on muusikanõustaja filmi ja tele vallas. Ta on tegelenud režissööride, produtsentide, heliloojate, kirjastajate ja plaadifirmade loomingu kokku toomise ja toimivateks kontseptideks kujundmisega juba 15 aastat, eesmärgiga luua tasakaal ainulaadse kunstilise stiili ja eelarve vahel. Tema teenuste hulka kuuluvad ka õiguste vormistamine ja lepingute läbirääkimised.

Pia usub südamest loovasse tiimitöösse ja muusika erinevatel viisidel publiku ette toomisse, mistõttu vastutab ta ka tõusvate artistide plaadileibli Schwesterherz Records eest, on sage esineja muusikakonverentsidel ja tulihingeline filmitudengite harija.