Simone Dudt

Euroopa Muusikanõukogu peasekretär
TMW is presented by Telia

Simone Dudt õppis kultuuriteooriat Saksamaal Hildesheimis ja Prantsusmaal Marseilles, keskendudes kujutavale kunstile ja muusikale. Ta on töötanud Euroopa Muusikanõukogus (European Music Council, EMC) 2004. aastast alates, kus ta on praegu kaas.peasekretär koos Ruth Jakobiga. Simone ja Ruth vastutavad EMC strateegilise arengu, kultuuripoliitika eestkoste ja rahvusvaheliste koostööprojektide kavandamise ja läbiviimise eest. Üks tõhusamaid eestkoste vahendeid, mida EMC koordineerib koostöös paljude muusikasektori sidusrühmadega üle Euroopa, on Europpa Muusikaagenda (European Agenda for Music). Aastatel 2010-2014 oli Simone juhatuse liige organisatsioonis Culture Action Europe, mis koondab enda alla ja teeb eestkostet kultuuriorganisatsioonidele Euroopa institutsioonides. Tema sulest on ilmunud mitmekesine valik artikleid muusika- ja kultuuripoliitikast ning teda kohtab neil teemadel kõnelemas konverentsidel üle Euroopa.