Tiit Terik

Eesti kultuuriminister

Tiit Terik on Eesti Vabariigi kultuuriminister. Kultuuriministeerium vastutab rahvuskultuuri, spordi ja muinsuskaitse eest, edendab kunsti, koordineerib riigi meediapoliitikat, audiovisuaalpoliitikat ja lõimumisstrateegia elluviimist. Ministeeriumi juhib kultuuriminister. Riik loob võimalused kultuuri arendamiseks ja erinevate kultuurisündmuste kättesaadavuse parandamiseks. Kõigil Eesti elanikel peab olema võimalus luua kultuuri ning sellest osa saada.