Sustainable Development Goals

Koostöös festivali toetaja Teliaga on TMW aastast 2017 tegelenud kestliku arengu eesmärkide tutvustamisega Eestis läbi festivali erinevate tegevuste ja programmiosade. Tegevuste kesksed märksõnad on olnud hooliv ja märkav digikultuur, inimsõbraliku linnaruumi arendus, vähemuste kaasamine, sooline võrdõiguslikkus ja keskkonnateadlik käitumine.

Et leida tasakaalu planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu vahel, leppisid aastal 2015 ÜROs 193 riiki kokku, et liigutakse kestliku arengu eesmärkide poole aastani 2030 nii riikide tasandil kui ka rahvusvaheliselt.

TMW 2022 festivalil keskendume keskkonnateadliku mõtteviisi tutvustamisele, vaimse tervise küsimustele ning kultuurisektori taastumisele ja elujõulisuse säilitamisele. Juhindume oma tegevuses ka Eesti riigi kestliku arengu strateegia eesmärgist „Eesti kultuuriruumi elujõulisus“, mis keskendub Eesti kui rahvusriigi järjepidevuse ja elujõulisuse tagamisele kultuuri kaudu. Kestliku arengu väärtushinnangud, meetodid, käitumismudelid, meele- ja elulaad on ühiskonnaelu uuendus, mida on võimalik edukalt ellu viia kultuuri kaudu.

Tuues kokku muusika- ja kultuurisektori esindajad, institutsioonid, kogukonnaalgatused, ettevõtjad ja teadlased, võtame festivali konverentsi ja avalike vestluste arutlusteemades luubi alla selle, kuidas muusika- ja kultuurivaldkond saab panustada kestliku arengu eesmärkide realiseerumisse ühiskonnas.

Täpsemalt töötame järgmiste eesmärkidega:

Valige, et lugeda rohkem