Missioon ja väärtused

Missioon

TMW on meie panus paremasse ühiskonda läbi uue muusika ja homsete mõtete

 • Loome andekatele võimalusi ja väljundeid  
 • Ühendame sünergia ja koosloome kaudu
 • Pakume kunstilisi avastusi, rõõmu ja inspiratsiooni
 • Püüdleme kestliku mõju poole
 • Edendame mitmekesisust
 • Pakume kõigile koos olemist ja koos tegutsemist
 • Kõik on teretulnud!
 • Panustame ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse Eesti ühiskonnas, loe lisaks  

Väärtused

 • Loov ja julge mõtlemine
 • Koostöö ja solidaarsus 
 • Võrdsed võimalused ja mitmekesisus
 • Kaasatus ja kuuluvustunne 
 • Kestliku arengu eesmärgid
 • Elukestev õpe 
 • Innovatsioon

Usume, et

kultuur on ühiskonna ühendaja ja majanduse käivitaja 


Mida me pakume

TMW on positiivse muutuse tööriist

Ühiskonnale

 • Võimestame tuleviku kunsti ja ideid
 • Kõlapinda mitmekesisele eneseväljendusele ja andeile 
 • Mitmekesistame Eesti kultuuripilti
 • Edendame diplomaatiat kunsti ja kultuuri abil
 • Edendame teadlikkust ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, loe lisaks

Muusika- ja loomesektorile

 • Arengu- ja ärivõimalused muusikutele, loovisikutele, ettevõtetele ja brändidele 
 • Rahvusvahelised võrgustikud ja laiem tuntus
 • Uued teadmised, kontaktid ja võimalused 
 • Kultuuridevaheline inspiratsioon ja enesetäiendus 
 • Piirkondlikud, üleriigilised ja rahvusvahelised koostööd

Eesti majandusele

 • Tutvustame Eestit ja Tallinna
 • Elavdame turismi
 • Edendame loometööstust ja väikeettevõtlust
 • Toetame loomeeksporti
 • Edendame rahvusvahelisi suhteid ja loome uusi võrgustikke
 • Tõstame piirkondade konkurentsieelist

Kodanikele

 • Edendame inimkeskset avalikku ruumi 
 • Kaasame erinevaid sihtrühmi
 • Suurendame kultuuri kättesaadavust
 • Võimestame noori ja kaasame eakaid
 • Põnevust, rõõmu ja inspiratsioon