Tallinn Music Weeki eestvedamisel on valmimas muusikavaldkonna roheraider

05 aprill 2023 KonverentsRoheraiderSDG

TMW 2021 Lasnamäe rattaretk. Foto: Saara Mildeberg

Tallinn Music Weeki (TMW), Viljandi pärimusmuusika festivali ja UNESCO muusikalinna Tallinna koostöös on käesoleval kevadsuvel valmimas muusikavaldkonna roheraider ja säästva arengu eesmärkide rakendamise suunised. Projekti avavestlus toimub sel neljapäeval, 6. aprillil Eesti muusikaturu fookuspäeval.

Projekt keskendub jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku kultuurikorralduse ja -turismi edendamisele Eestis. Selle tulemusena valmivad ÜRO säästva arengu eesmärkidega ühilduvad keskkonnahoidlike muusikaürituste korralduse suunised ning kestliku muusikaturismi väärtuspakkumine Tallinna muusikasektorile. 

Projekti raames viiakse Eesti muusikaorganisatsioonide seas läbi käibel olevate keskkonnasäästlike lahenduste ja tulevikuvõimaluste teemaline küsitlus ning kaardistatakse kodu- ja välismaiste ekspertide osalusel toimuvates ümarlaudades nii häid valdkondlikke näiteid kui ka murekohti. Käsitletavad teemad ulatuvad toitlustusest transpordi, energia- ja ressursitõhususeni ning ümbruskonna ja kogukonnaga arvestamisest kestlike sündmuste edukust määrava kommunikatsioonini. Projekti valmimisel võetakse arvesse ka Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ja Tallinna rohelise pealinna 2023 parimaid kogemusi ja praktikaid. 

TMW 2017 Jutud. Foto: Aivo Jeez

Temaatilised arutelud käivitatakse homme, neljapäeval, 6. aprillil Tallinnas Erinevate Tubade Klubis toimuval Eesti muusikaturu fookuspäeval paneeliga „Roheraider ja keskkonnateadlik korraldus – kas rohepesu või vääramatu tulevik?“. Kell 15.15–16.15 aset leidvas vestluses osalevad Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna peaspetsialist Liina Kanarbik, Tallinna välisprojektide büroo teadus- ja arenduskoostöö koordinaator Maila Kuusik, Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juht Triin Pikk ning Viljandi pärimusmuusika festivali rohepealik Kirsika Meresmaa

Aprillis toimuva ümarlaua fookuses on Eesti HoReCa sektor ehk toitlustusasutused, toimumispaigad ja majutusasutused. 12.–13. mail toimuva TMW muusikatööstuse konverentsi raames aset leidev ümarlaud toob aruteludesse rahvusvahelise mõõtme, käsitledes muuhulgas muusikaturismi ja festivalide külastajate käitumismustreid ning vaadeldes keskkonnamõju kategooriaid sündmuste korralduses mujal maailmas. Maisse plaanitud ümarlauas võetakse sihikule süsinikujalajälje mõõtmine, rohepesu mõisted ja kommunikatsioon ning partnerite ja külastajate kaasamine. Juunis valmiv ja esitletav lõppdokument sisaldab roheraiderit, kestliku muusikaturismi väärtuspakkumist ja ÜRO säästva arengu eesmärkide rakendamise mudelit, mis on kättesaadavad kogu valdkonnale.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on teadlik tegutsemine keskkonnamõjude vähendamiseks möödapääsmatu ka kultuurisündmuste puhul. „Edumeelsemad kultuurikorraldajad on sellega tänaseks tegelenud juba pikka aega ning viimasel ajal on tekkinud ka olulisi regulatsioone avaliku sektori poolt. Suurima mõju saavutamiseks on aga vaja ka süsteemset kogemuste vahetamist ning heade eeskujude loomist ja esile toomist. Käesolev algatus seda on ning Tallinna vaatest on see oluline loomulikult ka seetõttu, et toob ühekorraga kokku nii meie pikaajalised eesmärgid rohepealinna kui UNESCO muusikalinnana.“

„Ma loodan, et selle projektiga saame inspireerida kõiki muusikasektoris korraldajaid keskkonnahoidlikumalt tegutsema,“ kommenteerib Viljandi pärimusmuusika festivali rohepealik Kirsika Meresmaa. „Tean, et paljud juba teevad samme, aga on ka neid, kelle jaoks teema tundub segane või hirmutav. Katsume arutelude käigus kaardistada murekohad, leida lahendusi ning vaadata edulugude sisse.“

TMW 2017 linnalava kontserdid Uuskasutuskeskuses. Foto: Sirli Padar

Kuni 18. aprillini oodatakse Eesti muusikaorganisatsioone vastama keskonnahoidlike praktikate teemalisele ankeetküsitlusele. Kõikide vastajate vahel loositakse välja üks TMW PRO pass, mis sisaldab pääsu 10.–14. mail toimuvale TMW konverentsile ja muusikafestivalile.


Ürituste ajakava:

N, 06.04 kl 15.15–16.15: 1. ümarlaud Eesti muusikaturu fookuspäeval: Roheraider ja keskkonna teadlik korraldus – kas rohepesu või vääramatu tulevik?
R, 21.04 kl 15–17: 2. ümarlaud Music Estonia kontoris: HoReCa sektor muusikavaldkonna partnerina
R, 12.05/L, 13.05: 3. ümarlaud TMW konverentsil: kestlik muusikaturism
T, 23.05 kl 15–17: 4. ümarlaud Music Estonia kontoris: tegevuste mõõtmine, kommunikatsioon

Ümarlaudadesse registreerumine.

Projekt saab teoks TMW ja Viljandi pärimusmuusika festivali koostöös, rakendades mõlema festivali keskkonnateadlikke aluspõhimõtteid ning TMWi korraldava ettevõtte Shiftworks kestliku arengu eesmärke. Tuginedes ka Tallinna rohelise pealinna 2023 strateegiale ja Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 keskkonnategevuse raamistikule, kaasatakse UNESCO muusikalinna Tallinna toel valmivasse projekti parim valdkondlik teadmine ja kogemus.